کمترین: 
703000
بیشترین: 
737000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
737000
زمان: 
10/11 15:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 11 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 11 دی 1396 , 737000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:24","price":703000},{"date":"1396/10/11 00:30","price":718000},{"date":"1396/10/11 12:06","price":720000},{"date":"1396/10/11 12:30","price":724000},{"date":"1396/10/11 13:00","price":726000},{"date":"1396/10/11 13:06","price":727000},{"date":"1396/10/11 13:12","price":729000},{"date":"1396/10/11 13:36","price":730000},{"date":"1396/10/11 14:06","price":732000},{"date":"1396/10/11 14:54","price":737000},{"date":"1396/10/11 15:24","price":734000},{"date":"1396/10/11 15:54","price":737000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398