کمترین: 
1403000
بیشترین: 
1470000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1463000
زمان: 
10/11 17:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 11 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 11 دی 1396 , 1463000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:24","price":1403000},{"date":"1396/10/11 00:30","price":1430000},{"date":"1396/10/11 13:12","price":1433000},{"date":"1396/10/11 13:30","price":1428000},{"date":"1396/10/11 13:36","price":1440000},{"date":"1396/10/11 14:06","price":1450000},{"date":"1396/10/11 14:54","price":1455000},{"date":"1396/10/11 15:36","price":1460000},{"date":"1396/10/11 15:54","price":1465000},{"date":"1396/10/11 16:18","price":1470000},{"date":"1396/10/11 16:54","price":1465000},{"date":"1396/10/11 17:00","price":1463000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398