کمترین: 
704000
بیشترین: 
737000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
737000
زمان: 
10/11 16:00
قیمت نیم سکه امروز 11 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 دی 1396 , 737000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:24","price":704000},{"date":"1396/10/11 00:30","price":719000},{"date":"1396/10/11 12:18","price":721000},{"date":"1396/10/11 13:30","price":730000},{"date":"1396/10/11 15:12","price":736000},{"date":"1396/10/11 16:00","price":737000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398