کمترین: 
1395000
بیشترین: 
1460000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1451000
زمان: 
10/11 17:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 دی 1396 , 1451000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:24","price":1395000},{"date":"1396/10/11 00:30","price":1423000},{"date":"1396/10/11 13:30","price":1440000},{"date":"1396/10/11 15:12","price":1460000},{"date":"1396/10/11 16:00","price":1451000},{"date":"1396/10/11 16:42","price":1456000},{"date":"1396/10/11 17:54","price":1451000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398