کمترین: 
2530
بیشترین: 
2560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2560
زمان: 
10/11 16:10
قیمت منات آذربایجان امروز 11 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 دی 1396 , 2560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":2530},{"date":"1396/10/11 00:30","price":2550},{"date":"1396/10/11 10:30","price":2555},{"date":"1396/10/11 16:10","price":2560}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398