کمترین: 
1064
بیشترین: 
1077
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1077
زمان: 
10/11 10:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 دی 1396 , 1077 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":1064},{"date":"1396/10/11 00:30","price":1072},{"date":"1396/10/11 10:30","price":1073},{"date":"1396/10/11 10:50","price":1077}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398