کمترین: 
3130
بیشترین: 
3160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3160
زمان: 
10/11 00:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 دی 1396 , 3160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":3130},{"date":"1396/10/11 00:30","price":3160}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398