کمترین: 
11100
بیشترین: 
11200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11200
زمان: 
10/11 00:30
قیمت دینار بحرین امروز 11 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 دی 1396 , 11200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":11100},{"date":"1396/10/11 00:30","price":11200}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398