کمترین: 
1120
بیشترین: 
1128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1128
زمان: 
10/11 10:30
قیمت ریال عربستان امروز 11 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 دی 1396 , 1128 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":1120},{"date":"1396/10/11 00:30","price":1125},{"date":"1396/10/11 10:30","price":1128}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398