کمترین: 
510
بیشترین: 
520
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
520
زمان: 
10/11 16:20
قیمت کرون نروژ امروز 11 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 دی 1396 , 520 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":510},{"date":"1396/10/11 00:30","price":514},{"date":"1396/10/11 10:20","price":515},{"date":"1396/10/11 10:30","price":517},{"date":"1396/10/11 10:50","price":520},{"date":"1396/10/11 13:50","price":519},{"date":"1396/10/11 16:20","price":520}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398