کمترین: 
510
بیشترین: 
517
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
516
زمان: 
10/11 11:50
قیمت کرون سوئد امروز 11 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 دی 1396 , 516 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":510},{"date":"1396/10/11 00:30","price":512},{"date":"1396/10/11 10:20","price":513},{"date":"1396/10/11 10:30","price":515},{"date":"1396/10/11 10:50","price":517},{"date":"1396/10/11 11:50","price":516}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398