کمترین: 
60
بیشترین: 
61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61
زمان: 
10/11 00:30
قیمت افغانی امروز 11 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 11 دی 1396 , 61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":60},{"date":"1396/10/11 00:30","price":61}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398