کمترین: 
4323
بیشترین: 
4390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4390
زمان: 
10/11 13:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 دی 1396 , 4390 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":4323},{"date":"1396/10/11 00:30","price":4353},{"date":"1396/10/11 10:20","price":4363},{"date":"1396/10/11 10:50","price":4370},{"date":"1396/10/11 13:00","price":4380},{"date":"1396/10/11 13:50","price":4390}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398