کمترین: 
3030
بیشترین: 
3150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3150
زمان: 
10/11 13:50
قیمت دلار نیوزیلند امروز 11 دی 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 11 دی 1396 , 3150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":3030},{"date":"1396/10/11 00:30","price":3090},{"date":"1396/10/11 13:50","price":3150}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398