کمترین: 
3295
بیشترین: 
3334
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3334
زمان: 
10/11 16:10
قیمت دلار استرالیا امروز 11 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 دی 1396 , 3334 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":3295},{"date":"1396/10/11 00:30","price":3325},{"date":"1396/10/11 10:20","price":3330},{"date":"1396/10/11 11:50","price":3331},{"date":"1396/10/11 16:10","price":3334}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398