کمترین: 
3423
بیشترین: 
3513
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3513
زمان: 
10/11 13:50
قیمت دلار کانادا امروز 11 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 دی 1396 , 3513 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":3423},{"date":"1396/10/11 00:30","price":3489},{"date":"1396/10/11 10:10","price":3486},{"date":"1396/10/11 10:20","price":3491},{"date":"1396/10/11 10:30","price":3493},{"date":"1396/10/11 13:10","price":3496},{"date":"1396/10/11 13:50","price":3513}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398