کمترین: 
659
بیشترین: 
673
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
673
زمان: 
10/11 10:50
قیمت یوان چین امروز 11 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 دی 1396 , 673 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":659},{"date":"1396/10/11 00:30","price":668},{"date":"1396/10/11 10:30","price":669},{"date":"1396/10/11 10:50","price":673}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398