کمترین: 
1136
بیشترین: 
1169
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1166
زمان: 
10/11 15:30
قیمت لیر ترکیه امروز 11 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 دی 1396 , 1166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":1136},{"date":"1396/10/11 00:30","price":1156},{"date":"1396/10/11 13:10","price":1162},{"date":"1396/10/11 13:50","price":1164},{"date":"1396/10/11 14:50","price":1169},{"date":"1396/10/11 15:30","price":1166}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398