کمترین: 
5741
بیشترین: 
5864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5864
زمان: 
10/11 16:20
قیمت پوند امروز 11 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 11 دی 1396 , 5864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":5741},{"date":"1396/10/11 00:30","price":5820},{"date":"1396/10/11 10:10","price":5825},{"date":"1396/10/11 13:50","price":5844},{"date":"1396/10/11 16:10","price":5854},{"date":"1396/10/11 16:20","price":5864}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398