کمترین: 
4235
بیشترین: 
4313
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4288
زمان: 
10/11 17:30
قیمت دلار امروز 11 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 11 دی 1396 , 4288 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/11 00:20","price":4235},{"date":"1396/10/11 00:30","price":4288},{"date":"1396/10/11 11:40","price":4299},{"date":"1396/10/11 12:00","price":4301},{"date":"1396/10/11 12:20","price":4300},{"date":"1396/10/11 12:30","price":4299},{"date":"1396/10/11 12:40","price":4298},{"date":"1396/10/11 12:50","price":4297},{"date":"1396/10/11 13:10","price":4298},{"date":"1396/10/11 15:20","price":4308},{"date":"1396/10/11 16:30","price":4313},{"date":"1396/10/11 16:50","price":4303},{"date":"1396/10/11 17:30","price":4288}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398