کمترین: 
3160
بیشترین: 
3160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3160
زمان: 
10/10 12:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 دی 1396 , 3160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 12:40","price":3160}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398