کمترین: 
1398000
بیشترین: 
1423000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1423000
زمان: 
10/10 16:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 10 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 10 دی 1396 , 1423000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 12:00","price":1398000},{"date":"1396/10/10 12:48","price":1416000},{"date":"1396/10/10 13:36","price":1421000},{"date":"1396/10/10 14:48","price":1416000},{"date":"1396/10/10 16:00","price":1419000},{"date":"1396/10/10 16:18","price":1421000},{"date":"1396/10/10 16:48","price":1423000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398