کمترین: 
1405000
بیشترین: 
1430000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1430000
زمان: 
10/10 16:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 10 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 10 دی 1396 , 1430000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 11:36","price":1405000},{"date":"1396/10/10 12:30","price":1406000},{"date":"1396/10/10 12:36","price":1423000},{"date":"1396/10/10 13:00","price":1428000},{"date":"1396/10/10 14:36","price":1423000},{"date":"1396/10/10 15:24","price":1426000},{"date":"1396/10/10 16:00","price":1428000},{"date":"1396/10/10 16:24","price":1430000}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398