کمترین: 
706000
بیشترین: 
718000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
718000
زمان: 
10/10 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 10 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 10 دی 1396 , 718000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 11:24","price":706000},{"date":"1396/10/10 12:36","price":709000},{"date":"1396/10/10 14:36","price":710000},{"date":"1396/10/10 15:06","price":711000},{"date":"1396/10/10 16:00","price":714000},{"date":"1396/10/10 16:24","price":715000},{"date":"1396/10/10 16:42","price":717000},{"date":"1396/10/10 17:00","price":718000}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398