کمترین: 
1065
بیشترین: 
1072
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1072
زمان: 
10/10 13:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 10 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 10 دی 1396 , 1072 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 11:10","price":1067},{"date":"1396/10/10 11:40","price":1065},{"date":"1396/10/10 12:20","price":1068},{"date":"1396/10/10 13:40","price":1072}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398