کمترین: 
701000
بیشترین: 
719000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
719000
زمان: 
10/10 17:18
قیمت نیم سکه امروز 10 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 10 دی 1396 , 719000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 11:06","price":701000},{"date":"1396/10/10 11:30","price":707000},{"date":"1396/10/10 12:48","price":710000},{"date":"1396/10/10 13:00","price":711000},{"date":"1396/10/10 13:36","price":710000},{"date":"1396/10/10 14:48","price":711000},{"date":"1396/10/10 15:12","price":712000},{"date":"1396/10/10 16:24","price":715000},{"date":"1396/10/10 16:48","price":718000},{"date":"1396/10/10 17:18","price":719000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398