کمترین: 
2533
بیشترین: 
2550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2550
زمان: 
10/10 13:40
قیمت منات آذربایجان امروز 10 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 دی 1396 , 2550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 11:00","price":2533},{"date":"1396/10/10 13:00","price":2540},{"date":"1396/10/10 13:40","price":2550}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398