کمترین: 
11150
بیشترین: 
11200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11200
زمان: 
10/10 13:40
قیمت دینار بحرین امروز 10 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 دی 1396 , 11200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 11:00","price":11150},{"date":"1396/10/10 13:40","price":11200}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398