کمترین: 
1123
بیشترین: 
1125
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1125
زمان: 
10/10 13:40
قیمت ریال عربستان امروز 10 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 دی 1396 , 1125 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 11:00","price":1123},{"date":"1396/10/10 13:40","price":1125}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398