کمترین: 
61
بیشترین: 
61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61
زمان: 
10/10 11:00
قیمت افغانی امروز 10 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 10 دی 1396 , 61 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 11:00","price":61}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398