کمترین: 
3050
بیشترین: 
3090
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3090
زمان: 
10/10 12:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 10 دی 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 10 دی 1396 , 3090 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 11:00","price":3050},{"date":"1396/10/10 12:10","price":3090}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398