کمترین: 
511
بیشترین: 
514
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
514
زمان: 
10/10 13:40
قیمت کرون نروژ امروز 10 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 دی 1396 , 514 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 10:10","price":512},{"date":"1396/10/10 10:30","price":511},{"date":"1396/10/10 11:00","price":512},{"date":"1396/10/10 12:20","price":513},{"date":"1396/10/10 13:40","price":514}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398