کمترین: 
511
بیشترین: 
512
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
512
زمان: 
10/10 13:40
قیمت کرون سوئد امروز 10 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 دی 1396 , 512 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 10:10","price":511},{"date":"1396/10/10 13:40","price":512}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398