کمترین: 
4333
بیشترین: 
4357
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4353
زمان: 
10/10 13:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 دی 1396 , 4353 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 10:10","price":4333},{"date":"1396/10/10 10:30","price":4342},{"date":"1396/10/10 11:00","price":4350},{"date":"1396/10/10 12:40","price":4357},{"date":"1396/10/10 13:40","price":4353}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399