کمترین: 
3308
بیشترین: 
3325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3325
زمان: 
10/10 15:30
قیمت دلار استرالیا امروز 10 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 10 دی 1396 , 3325 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 10:10","price":3308},{"date":"1396/10/10 11:00","price":3316},{"date":"1396/10/10 11:40","price":3313},{"date":"1396/10/10 12:00","price":3314},{"date":"1396/10/10 12:30","price":3316},{"date":"1396/10/10 13:40","price":3319},{"date":"1396/10/10 15:30","price":3325}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398