کمترین: 
3429
بیشترین: 
3489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3489
زمان: 
10/10 16:40
قیمت دلار کانادا امروز 10 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 دی 1396 , 3489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 10:10","price":3429},{"date":"1396/10/10 11:00","price":3435},{"date":"1396/10/10 11:40","price":3436},{"date":"1396/10/10 12:00","price":3444},{"date":"1396/10/10 12:10","price":3446},{"date":"1396/10/10 12:20","price":3460},{"date":"1396/10/10 12:40","price":3463},{"date":"1396/10/10 13:00","price":3466},{"date":"1396/10/10 13:40","price":3474},{"date":"1396/10/10 15:10","price":3470},{"date":"1396/10/10 15:30","price":3485},{"date":"1396/10/10 16:40","price":3489}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398