کمترین: 
1143
بیشترین: 
1157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1156
زمان: 
10/10 17:00
قیمت لیر ترکیه امروز 10 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 دی 1396 , 1156 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 10:10","price":1143},{"date":"1396/10/10 11:00","price":1145},{"date":"1396/10/10 11:40","price":1143},{"date":"1396/10/10 12:00","price":1144},{"date":"1396/10/10 12:10","price":1145},{"date":"1396/10/10 13:40","price":1148},{"date":"1396/10/10 14:10","price":1150},{"date":"1396/10/10 15:20","price":1155},{"date":"1396/10/10 16:40","price":1157},{"date":"1396/10/10 17:00","price":1156}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398