کمترین: 
5779
بیشترین: 
5820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5820
زمان: 
10/10 15:20
قیمت پوند امروز 10 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 10 دی 1396 , 5820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 10:10","price":5789},{"date":"1396/10/10 10:20","price":5784},{"date":"1396/10/10 11:00","price":5786},{"date":"1396/10/10 11:40","price":5779},{"date":"1396/10/10 11:50","price":5781},{"date":"1396/10/10 12:00","price":5786},{"date":"1396/10/10 12:20","price":5783},{"date":"1396/10/10 12:40","price":5793},{"date":"1396/10/10 13:40","price":5805},{"date":"1396/10/10 15:20","price":5820}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398