کمترین: 
2.956
بیشترین: 
4810
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.956
زمان: 
10/10 02:00
قیمت گاز طبیعی امروز 10 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 دی 1396 , 2.956 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 01:00","price":4810},{"date":"1396/10/10 02:00","price":2.956}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398