کمترین: 
0.0316
بیشترین: 
1.787
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.787
زمان: 
10/10 02:00
قیمت بنزین امروز 10 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 10 دی 1396 , 1.787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 01:00","price":0.0316},{"date":"1396/10/10 02:00","price":1.787}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398