کمترین: 
60.12
بیشترین: 
403300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.12
زمان: 
10/10 02:00
قیمت نفت سبک امروز 10 دی 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 دی 1396 , 60.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 01:00","price":403300},{"date":"1396/10/10 02:00","price":60.12}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398