کمترین: 
1123
بیشترین: 
1302.84
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1302.84
زمان: 
10/10 01:55
قیمت اونس طلا امروز 10 دی 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 10 دی 1396 , 1302.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 00:45","price":1123.00},{"date":"1396/10/10 01:55","price":1302.84}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398