کمترین: 
689.23
بیشترین: 
794
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
787
زمان: 
10/10 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 دی 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 دی 1396 , 787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 00:00","price":759.7},{"date":"1396/10/10 00:30","price":689.23},{"date":"1396/10/10 01:00","price":765},{"date":"1396/10/10 03:30","price":760.99},{"date":"1396/10/10 04:00","price":760},{"date":"1396/10/10 04:30","price":768.93},{"date":"1396/10/10 06:30","price":779.37},{"date":"1396/10/10 07:00","price":777.57},{"date":"1396/10/10 07:30","price":777.01},{"date":"1396/10/10 09:30","price":783.3},{"date":"1396/10/10 10:00","price":775.2},{"date":"1396/10/10 10:30","price":771.35},{"date":"1396/10/10 11:30","price":770},{"date":"1396/10/10 12:00","price":771.75},{"date":"1396/10/10 15:30","price":770.27},{"date":"1396/10/10 16:00","price":776.83},{"date":"1396/10/10 17:00","price":770.7},{"date":"1396/10/10 17:30","price":772.8},{"date":"1396/10/10 18:00","price":771.25},{"date":"1396/10/10 18:30","price":775},{"date":"1396/10/10 19:00","price":776},{"date":"1396/10/10 19:30","price":784.9},{"date":"1396/10/10 22:00","price":794},{"date":"1396/10/10 22:30","price":789.98},{"date":"1396/10/10 23:00","price":790},{"date":"1396/10/10 23:30","price":787}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398