کمترین: 
0.7194
بیشترین: 
13928
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13832
زمان: 
10/10 23:30
قیمت بیت کوین امروز 10 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 دی 1396 , 13832 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/10 00:00","price":12812},{"date":"1396/10/10 00:30","price":0.7194},{"date":"1396/10/10 01:00","price":12560},{"date":"1396/10/10 03:30","price":12556},{"date":"1396/10/10 04:00","price":12324},{"date":"1396/10/10 04:30","price":12661},{"date":"1396/10/10 06:30","price":12833},{"date":"1396/10/10 07:00","price":13205},{"date":"1396/10/10 07:30","price":13212},{"date":"1396/10/10 09:30","price":12993},{"date":"1396/10/10 10:00","price":12648},{"date":"1396/10/10 10:30","price":12525},{"date":"1396/10/10 11:00","price":12674},{"date":"1396/10/10 12:00","price":12652},{"date":"1396/10/10 15:30","price":13005},{"date":"1396/10/10 16:00","price":12980},{"date":"1396/10/10 16:30","price":13232},{"date":"1396/10/10 17:30","price":13126},{"date":"1396/10/10 18:00","price":13192},{"date":"1396/10/10 18:30","price":13428},{"date":"1396/10/10 19:00","price":13173},{"date":"1396/10/10 19:30","price":13306},{"date":"1396/10/10 22:00","price":13845},{"date":"1396/10/10 22:30","price":13813},{"date":"1396/10/10 23:00","price":13928},{"date":"1396/10/10 23:30","price":13832}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398