کمترین: 
60
بیشترین: 
61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60
زمان: 
10/9 16:10
قیمت افغانی امروز 9 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 9 دی 1396 , 60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 16:00","price":61},{"date":"1396/10/09 16:10","price":60}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398