کمترین: 
382
بیشترین: 
382
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
382
زمان: 
10/9 16:00
قیمت ین ژاپن امروز 9 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 9 دی 1396 , 382 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 16:00","price":382}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398