کمترین: 
70
بیشترین: 
74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70
زمان: 
10/9 16:00
قیمت روبل روسیه امروز 9 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 9 دی 1396 , 70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 15:50","price":74},{"date":"1396/10/09 16:00","price":70}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398