کمترین: 
1394000
بیشترین: 
1395000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1395000
زمان: 
10/9 14:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 9 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 9 دی 1396 , 1395000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 12:30","price":1394000},{"date":"1396/10/09 14:24","price":1395000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398