کمترین: 
700000
بیشترین: 
704000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
704000
زمان: 
10/9 16:54
قیمت نیم سکه امروز 9 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 دی 1396 , 704000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 12:06","price":700000},{"date":"1396/10/09 12:30","price":701000},{"date":"1396/10/09 13:42","price":702000},{"date":"1396/10/09 16:54","price":704000}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398