کمترین: 
4211
بیشترین: 
4235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4235
زمان: 
10/9 18:50
قیمت دلار امروز 9 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 9 دی 1396 , 4235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/09 11:30","price":4215},{"date":"1396/10/09 13:00","price":4212},{"date":"1396/10/09 13:10","price":4211},{"date":"1396/10/09 15:00","price":4220},{"date":"1396/10/09 18:00","price":4229},{"date":"1396/10/09 18:50","price":4235}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398